Какво е копирайтър и с какво се занимава, какво е копирайтинг

В тази статия ще разберем какво е това копирайтър и какво представлява работата на копирайтъра. Ще изясним какво е копирайтинг, какви видове съществуват (пренаписване, seo копирайтинг, LSI копирайтинг) и по какво те се различават.

Термини и понятия

В тази статия ще срещнете следните термини и понятия:

Съдържание (контент) – това, от което се състои една статия в интернет: текст, изображения, видео, аудио, графики и т.н.

Създател или собственик на сайт – обикновено това са възложителите на задания за копирайтинг.

Уникалност на текста (рядкост, оригиналност, изключителност, единственост) – параметър по който се определя наличието или липсата на дубликат на текста в интернет. Измерва се в процентно съотношение. Ако написаният текст не се среща в интернет, то неговата уникалност е 100%. Ако текстът е подготвен въз основа на наличните материали в интернет, т.е. копиран е от други източници, неговата уникалност ще е 0%, 30%, 60% в зависимост колко съдържание е копирано.

Копирайтър – кой е и с какво се занимава?

За да разберем кой е копирайтър и с какво се занимава, трябва да направим малка екскурзия в историята.

Копирайтър – думата не е българска и е достигнала до нас от Запад (англ. copy – ръкопис, текстови материал + write – пиша). Там копирайтъри наричат хората, които създават рекламни, политически и презентационни текстове, търговски предложения, сценарии за реклами, слогани и призиви. Основната задача на такива текстове – да убеждават и продават.

Копирайтър на Запад – това е човек, който знае как да продава продукти, стоки, услуги, идеи с помощта на текст.

Един от родоначалниците на копирайтинга се казва Джон Кейпълс, известност на когото донася рекламна брошура, разпространявана по пощата през 1927 година. В това писмо той „продава“ услугите на музикална школа и започва с думите:

ТЕ СЕ СМЕЕХА, КОГАТО СЕДНАХ ЗАД ПИАНОТО. НО КОГАТО ЗАПОЧНАХ ДА СВИРЯ!..

копирайтър - те се смееха

А ето и съвременни копирайтъри:

кпирайтър сега

Копирайтър с текст от горния пример днес се нарича маркетолог, а примерът с Джон Кейпълс можем да наречем „продаващ текст“.

В българското интернет пространство терминът „копирайтинг“ е неясно понятие. Има възложители, които под копирайтъри разбират автори, които пишат рекламни и продаващи текстове. Но обикновено те самите не са наясно какво значи „продаващи текстове“.

В останалите случаи под копирайтъри се разбират автори, които пишат текстове за уеб сайт. В понятието „текстове за сайт“ влизат:

 • Информационни статии за сайтове, блогове, портали. Това, което четете в момента, е точно пример за информационна статия. Информационната статия отговаря на въпроси и/или забавлява читателя.
 • Описания на продукти за онлайн магазини.
 • Съдържание за основните категории по менюто на сайта: „Начална страница“, „За нас“, „Услуги“ и т.н.
 • Текстове за социални мрежи. Аналог на информационна статия, но в кратък формат.
 • Коментари по форуми и блогове или постинги.

Нека направим формулировка на копирайтър и копирайтинг:

Копирайтър – специалист, който се занимава с писане на текстове, материали за последващо публикуване в различни сайтове за определено възнаграждение.

Копирайтинг – дейност, свързана с подготовката и последващото публикуване на информационни материали в интернет, в която участват възложител и изпълнител.

Видове текстове

Текстовете могат да бъдат разделени в следните категории:

 • Постинги;
 • Пренаписване;
 • SEO-копирайтинг;
 • LSI-копирайтинг;
 • Продаващи текстове.

Постинги

Това е коментар на съобщения във форуми с различна насоченост, социални мрежи, блогове и други интернет ресурси.

Прави се при наскоро създадени проекти  с цел повишаване на посещенията и дейността на потребителите. Тази роля може да се изпълнява от копирайтъри, които оставят коментар под посочените теми. Това може да бъде дискусия на продукт и обмен на мнения за гледан филм. Въпреки привидната си простота, тези задачи изискват творчество, всеки коментар трябва да изглежда естествено и да предизвика желание да се продължи разговора.

Понякога, освен коментар, трябва да поставите в текста линк на посочен от клиента ресурс. Сложността е в това, че връзката не трябва да изглежда директна реклама, а да бъде естествена част от коментара, тъй като може да бъде изтрита от модератор.

Пренаписване

Същността на работата се състои в това, че авторът трябва да преработи вече съществуващ текст без да променя неговото съдържание и структура, като преразкаже чужд текст на свой език. Основното изискване на пренаписването – уникалност на новия текст. Пренареждане на думи или замяната им със синоними не е пренаписване. Най-лесният начин за пренаписване – прочетете текста и след това напишете това, което сте запомнили със свои думи.

Рерайтинг има различни видове:

 • от 1 източник;
 • от 3-5 източника;
 • по източници, предоставени от клиента;
 • самостоятелно намиране на източник на темата (това струва малко по-скъпо);
 • пренаписване с намаляване или увеличаване на обема на източника;
 • дълбоко пренаписване – да се предаде информацията, съдържаща се в източника така, че външната прилика с първоначалния текст да не е забележима.

SEO копирайтинг

Съкращението SEO идва от английското „search engine optimization“ – оптимизация за търсачки. SEO копирайтинг – създаване на текстове, които са фокусирани върху популяризиране, класиране на сайта в търсачките.

Особеното при тази разновидност на копирайтинга е, че текстът трябва да съдържа определен брой ключови фрази, да бъде лесно четим и, както и всеки друг копирайтърски текст, да има висока степен на уникалност.

Ключови думи – фрази, по които потенциалните потребители на конкретния сайт търсят информация в търсачките. Най-често те се дават от клиентите и са част от заданието, брифа, но се случва клиентът да има обща тема и оставя тази задача на автора.

Ако вземем за пример ключовата фраза „Какво е копирайтър“, можем да съставим план за теми на статии с цел класиране по ключови думи.

В таблицата по-долу в лявата колона са групирани запитванията в търсачките, а в дясната теми за статии, в които тези заявки трябва органични да се впишат.

Ключови думи (търсения) Теми за статии
копирайтър работа
работа за копирайтър от дома
какво е копирайтър и с какво се занимава
как да стана копирайтър
работа копирайтинг
Какво е това копирайтър и с какво се занимава
копирайтър София
сайт за копирайтъри
места за копирайтъри от вкъщи без опит
Къде един копирайтър да търси работа
курсове за копирайтър
копирайтър от нулата
копирайтъри обучение
Как да стана копирайтър и къде се учи

Ако направите всичко правилно и напишете интересна, полезна статия, тогава тя ще влезе в първите места на търсещите машини, което ще доведе в сайта множество посетители, а заедно с тях и печалба за сайта.

В задачите на SEO копирайтинга се включват:

 • придвижване на страницата (сайта) на челни позиции в търсачките;
 • увеличаване на трафика (броя посещения) на сайта;
 • увеличаване на реализациите (реакция на посетителите от статията: регистрация, абонамент, обратни повиквания, покупка на стоки, резервации, услуги и т.н.);
 • привличане на целева аудитория (по-точно на такива посетители, които търсят това, за което е написано в статията);
 • повишаване на популярността на сайта.

LSI copywriting

Наименованието се формира от английски „latent semantic indexing“, което се превежда като „скрито семантично индексиране“. По същество е разновидност на SEO копирайтинга, само че по-напреднал. Неговата основна задача е да включи в текста на статията допълнителни ключови думи и фрази, които ще увеличат вероятността за попадане на статии в ТОП-а.

LSI-оптимизацията се различава от SEO по няколко точки:

 • при SEO ключовите думи трябва да бъдат въведени на определени места (заглавия, самия текст, метатагове (програмни кодове, които показват конкретен текст в търсачката), а при LSI ключовете се вписват само в тялото на статията;
 • в SEO се проследява процент на ключови думи, а в LSI – брой думи, свързани с конкретната тема;
 • в SEO ключовете се явяват основата, върху която се изгражда текста, а при LSI ключовете допълват текста, по-пълно го разкриват.

Тези фрази обикновено се появяват в полето за търсене в момента на набор на фрази. Google сам показва тези думи, които често пишат потребителите.

ключови думи

А ако превъртите страницата най-долу, ще видите поле, което показва какво още търсят потребителите с тази фраза:

ключови думи - копирайтинг

От гледна точка на LSI – наличието в текста на статията на дадените фрази, а също така и допълнителни статии (като „Копирайтър на свободна практика“ или „Пренаписването е“), максимално обхващат целият набор от заявки и правят конкретната статия, както и самият сайт по-привлекателен за потребителя, тъй като отговарят на всички възможни въпроси.

Продаващи текстове

Продаващи се наричат текстове, които не само рекламират продукт, услуга или друго предложение, но и карат читателя да извърши някакво действие: закупуване на даден продукт, да се обади, да се абонира за бюлетин и т.н. Грамотният текст не ви принуждава или убеждава да направите покупка, той мотивира, насърчава да се ангажирате с действие.

Има много методики и съвети за създаване на продаващи текстове. За пример ето няколко от тях:

 1. AIDA
 • Аttention – внимание;
 • Interest – интерес;
 • Desire – желание;
 • Action – действие.

Започва се с описание на проблема на човека, привличане на вниманието, след това се предизвиква интерес (обикновено това се прави с помощта на УТП – уникално търговско предложение), предизвиква се желание да се възползвате от предложението и в края се предлагат възможности за действие.

 1. PMPHS
 • Pain – болка
 • More Pain – повече болка
 • Hope – надежда
 • Solution – решение

В този случай се предлага да се намери „болната точка“ на читателя, посочва се неговия проблем или желание, усилва се, след това се казва, че може да се отърве от проблема и му се предлага конкретно решение.

В интернет продаващи текстове най-често се използват в сайтове тип визитки или лендинг страници, където се предлага да закупите обучаващи курсове, определени услуги или някакви конкретни стоки.

Инструменти на копирайтъра

Всеки текст трябва да отговарят на определени правила. Един от показателите, който трябва задължително да се отчита при предаване на готовите статии – уникалност.

Какво е уникалност на текста

Търсачките сравняват всеки текст с вече публикуваното в други сайтове. Това е сложен алгоритъм, който изчислява процента на съвпадение на отделни части, написани от вас, с вече съществуващото текстово съдържание.

Общ процент на уникалност, близък до 100%, означава, че текстът е оригинален, не е копиран от друг ресурс. Google цени такива текстове, а страниците с уникално съдържание имат по-голям шанс да попаднат на добра позиция в резултатите от търсенето.

Ако се публикува текстова информация с голям процент на съвпадение с вече съществуваща, то тя ще бъде не само безполезна, но и ще доведе до наказания от търсачките – те просто ще игнорират този сайт и могат да понижат класирането му по всички ключови търсения.

Програми за проверка на уникалност

Да оцените уникалността сами е невъзможно, за това съществуват специални услуги, наречени „антиплагиати“.

Проверка за уникалност и плагиатство онлайн. Търсят се копия на текста в интернет. Услугата проверява и за пренаписан текст.

 • Text.ru

Показва процент на уникалност на текст и адреса, на който са били намерени съвпадения, възможен е и SEO анализ.

Тук можете да изтеглите програмата на компютъра си, както и да направите онлайн проверка. Първото е безплатно, на второто може да се насладите като регистрирани потребители. Въпреки това, има ограничение за броя проверени знаци.

След като копирайтърът види резултатите от проверката, той трябва да поправи пасажите, признати от програмата за неуникални и да провери статията отново.

Още един инструмент, който ще е удобен и за всеки начинаещ копирайтър – програмата CW Texter.

Удобна и полезна не само за всеки копирайтър, но и за SEO специалисти – използва се в случаи, когато е необходим анализ на текст, да се изчисли „плътността“ му, да се види статистиката на ключовите думи в текста, да се оцени стойността на работата и броя символи или думи.

Като заключение

Темата за копирайтинга е много обширна. Опитахме се да разкрием основните моменти, за да може всеки да добие ясна представа що е това копирайтър и с какво се занимава.

Имаш нужда от професионален копирайтър? Свържи се с нас!

СВЪРЖИ СЕ С НАС

Webavtor
Когато хобито се превърне в любимата работа.