Мета тагове h…: как да използвате таговете h1, h2, h3 в SEO

Таговете h1, h2, h3, h4, h5, h6 са заглавия с различни нива на значимост. С единица е отбелязано най-високото ниво на значимост, това е заглавие, което е име на съдържанието на страницата. С двойка се бележи ниво по-надолу, това е основното подзаглавие, намира се във вътрешността на единицата, съдържанието на сайта. А по-нататък са като матрьошки: тройка – ниво още малко по-надолу, тя е вътре в двойката, четворка – вътре в тройката…

Объркващо ви е?

Сега ще се опитаме да разплетем плетеницата.

Да речем, че трябва да напишете статия за видовете балони. Структурата на текста може да бъде такава:

➜<h1>Въздушни балони</h1>

Тук ще има встъпителен текст що е това въздушни балони, защо се използват, какви могат да бъдат.

➜➜<h2>Въздушни балони за възрастни</h2>

Тук – за спецификата на балоните за възрастни. С каква цел се прилагат? Как да ги изберете?

➜➜➜<h3>Въздушни балони за мъже</h3>

Тук – за това какви балони харесват именно мъжете.

➜➜➜<h3>Въздушни балони за жени</h3>

Тук – за това какви харесват жените.

➜➜<h2>Въздушни балони за деца</h2>

Тук – за спецификата на балоните за деца. С каква цел се прилагат? Как да изберете?

➜➜➜<h3>Въздушни балони за момчета</h3>

➜➜➜➜<h4>Въздушни балони за момчета с танкове</h4>

➜➜➜➜<h4> Въздушни балони за момчета с коли</h4>

➜➜➜<h3> Въздушни балони за момичета</h3>

➜➜➜➜<h4> Въздушни балони за момичета със сърца</h4>

➜➜➜➜➜<h5> Въздушни балони за момичета със сърца без кристали</h5>

➜➜➜➜➜<h5> Въздушни балони за момичета със сърца с кристали</h5>

➜➜➜➜➜➜<h6> Въздушни балони за момичета със сърца с бели кристали</h6>

➜➜➜➜➜➜<h6> Въздушни балони за момичета със сърца с червени кристали</h6>

➜➜➜➜➜➜<h6> Въздушни балони за момичета със сърца с жълти кристали</h6>

Веднага под всяко заглавие трябва да има текст, който се отнася към него. Препоръчително е дължината му да не е по-малка от 5 реда.

Тагове h1-h2: правилно разполагане и оптимизиране

Заглавието h1 е важно да не се бърка със заглавието Title. Това са абсолютно различни заглавия. Заглавието (Title) е повече за търсачките, отколкото за хората, h1 – напротив. И тук има три основни правила:

  1. Заглавия Title и h1 задължително трябва да има на всяка страница.
  2. Трябва да се определя като такова само по едно заглавие: 1 – h1, 1 – Title.
  3. Текстът на мета таг h1 трябва да се различава от текста на мета тага Title.

Подзаглавието h2 е също много важно. Ако обемът на текста е повече от 1000 знака, то в него трябва да има поне едно такова подзаглавието. В противен случай страницата ще се окаже по-малко приятна за четене. Подзаглавията визуално я разделят, помагат по-лесно да се възприема информацията.

Тагове h3-h6: правилно разполагане и да не пречат

Наличието на тагове с ниво 3 и нагоре към 6 не е фатално. Ако текстът ви има обем повече от 4000 знака – много е възможно да се налага да се разбие на по-малки части. Отново заради това потребителите по-лесно да възприемат информацията.

Както и в случая с по-важните заглавия с ранг 1 и 2, тези заглавия трябва да се съставят уникални, интригуващи – да предизвикват у читателите интерес и желание да прочетат текста навътре и дълго да останат на вашата страница.

Тагове заглавия h1-h6, въпроси и отговори

Колко заглавия h1 h2 h3 трябва да има на страница?

Заглавие h1 трябва да бъде само едно. Това е много важно! Търсачките не са ласкави към сайтове, където има повече от едно. Подзаглавието h2 трябва да бъде поне едно. Но тук, както и с h3, h4, h5 и h6, при вземането на решение за броя на подзаглавията трябва да се ръководите от здравия разум и да помагате текста да стане по-читаем, приятен за възприемане.

Каква е оптималната дължина?

Оптималната дължина на заглавието <H1> – 40-60 знака, на подзаглавия <H2>…<H6> – 40-140 символа.

Как да използвате таговете h1, h2, h3 в SEO?

Заглавието h1 трябва задължително трябва да се оптимизира. За това обикновено основното ключово търсене, по което трябва да се класира страницата (ако е медикамент), се вписва в текста на заглавието морфологично или разделено – „доставка на медикаменти“ или „доставка на продукти и медикаменти“. За предпочитане – по-близо до началото.

Подзаглавието h2 също е желателно да се оптимизира: може да се вземат вторичните заявки с допълнителни думи от други ключове, синоними. С h3-h6 ситуацията е: ключ, вписан в подзаглавието „тежи“ в очите на търсачките повече, отколкото ключ, вписан само в текста. Но той трябва органично да се забелязва там.

Има ли допълнителни изисквания?

Да, свързани с граматиката: да не се поставя точка в края на заглавието. Всеки път от това някъде плаче самотен страж на граматиката.

Webavtor
Когато хобито се превърне в любимата работа.