Писане на текстове, копирайтингът като изкуство

„Няма магия по-силна от магията на словото“

Анатол Франс

Мрежата, виртуалното пространство е обитавано от най-различни герои. Някои затъват в нея като в опасно блато, а някои я използват като поле за реализация на творчески и професионални амбиции. Именно сред тези хора са и копирайтърите – малко поети, малко писатели, малко фрийлансъри, малко търговци и добри маркетолози.

Същността на тяхната работа се свежда до писане на текстове за сайтове, рекламни представяния, описания на продукти, статии за блог или съдържание за сайт, брошура. Обаче, дълбокият смисъл на тази дейност се простира много по-далеч от просто производство на текстове като продукт. Копирайтингът е истинско изкуство, което макар и да е възможно да се научи, са нужни вроден усет към езика и писаното слово.

В интернет широко се застъпва тезата, че да стане копирайтър и да се обучи в копирайтинг може всеки, а броят на авторите на свободна практика, представени от студенти, пенсионери, журналисти, майки в отпуск по майчинство и като цяло специалисти от различни области, потвърждава тази теза. Ако приемем, че това е вярно, става ясно откъде идва това огромно количество некачествено съдържание.

За да бъде търсен и добър професионалист един копирайтър, не е нужно да се е родил такъв. Но! Той трябва да притежава вроден усет към думите, да владее словото, както и желание за непрекъснато разширяване на своите хоризонти. Разбира се, частично тези умения могат да се придобият в специализирани курсове по риторика и красноречие, копирайтинг, но едва ли там ще могат да се научат дозираното и на място чувство за хумор, въображението, самоиронията и ерудицията, грамотността.

И другата част от тази истина. Както елмазът не може да стане диамант без майсторската обработка и шлифоване, така и описаният по-горе човек няма да стане копирайтър, ако не следва някои от законите в професията си. Изкуството за писане на текстове, копирайтинг следва да се овладява като се следват следните постулати:

  • законите на рекламата и маркетинга;
  • основите на бизнес кореспонденцията;
  • абсолютна грамотност;
  • избягване на шаблони и клишета в речта;
  • умение да се представи основната идея на текста в компактен вид;
  • подаване на информация, ориентирана към потребностите на посетителя или клиента.

Както и всеки друг талант, способността за правилно и убедително излагане на своите мисли в писмен вид, и този трябва непрекъснато да се поддържа и развива. И макар нека днес много работещи на щат маркетолози, журналисти и пиари скептично да гледат на копирайтърите на свободна практика, то стойността на труда на последните не намалява от това.

Не пропилявайте таланта си и не забравяйте: творческите ви амбиции и професионални умения са в състояние да ви превърнат в копирайтър на свободна практика на достойно ниво. И, което не е никак маловажно, това е просто един великолепен начин да се превърнете в едноличен създател на своята кариера и личностно израстване.

Webavtor
Когато хобито се превърне в любимата работа.