Какво е оферта – значение

Офертата е вид търговско предложение. Целта на офертата е маркетингова тактика, тя е елемент от самия маркетинг (англ. lead generation) и е насочена към потенци...