Как да напишем интервю – основни етапи

Вие вече успешно сте взели интервю от респондента и сте направили препис (декриптиране) на записа? Сега трябва да го подготвите за публикуване. След декриптирането текста на интервюто се получава обемен, тъй като съдържа много излишна информация. Ето защо основните техники за редактиране на текста се свеждат до неговото намаляване и изграждането на композиция. Оптимален обем за интервю е 2 000-5 000 знака (примерно около 1-2 страници).

Композиционни особености на интервюто

  • Информацията може да се подава в блокове: например, въпроси за кариерата, след това лични постижения, хоби т.н.
  • Още един начин – хронологичен, който е подходящ за разкриване на човешки истории, обсъждане на конфликти, на интереси и прочее. По време на четене на такъв материал аудиторията през цялото време си задава въпроса „А какво ще последва?“. Такава техника е подходяща и при създаването на репортаж.
  • Съдържанието на интервюто също може да се подава и на принципа на „обърнатата пирамида“. При този метод резултатите от разговора се изнасят в началото на текста, а по-надолу се разкриват детайли, подробности. Този способ за изграждане ви позволява да поставите в началото най-важната информация и след това да представите по-малко значими подробности.

При изграждане на композицията на текста е необходимо да съгласувате с интервюирания материалите, а именно в какви граници може да се променя първоначалният вариант на разговора. От една страна, това е свързано с необходимостта от съответствие на текста с правилата на граматиката, от друга – с цитирането на респондента (интервюираното лице).

Как да напишем интервю – основни етапи

 

5 структурни елемента на интервюто

За създаване на интервю трябва да се изгради, обмисли неговата структура:

  • заглавие;
  • подзаглавие (не винаги се добавя);
  • лийд (водещ параграф);
  • снимка;
  • основен текст.

Заглавие

Първото нещо, което привлича вниманието на читателя. За да съставите правилно заглавие, трябва да си зададете няколко въпроса: „Какво искате да кажете на публиката?“, „За какво е създадено това интервю?“. Лесен начин за формиране на заглавието – ярък цитат от разговора, който изразява основната идея на текста.

Подзаглавие

Подзаглавието в готовото интервю по-често служи за доуточняване на заглавието и ни помага да разберем основния смисъл на публикацията. При това, ако в заглавието се използват предимно образни изрази, подзаглавие остава по-конкретно.

Лийд

Лийдът (водещият параграф) накратко запознава с текста, привличайки към по-нататъшно запознаване с неговото съдържание. Съдържа около 1-2 изречения и отговаря на въпросите „Кой, какво, къде, кога, защо?“.

Снимка

Снимките придават на интервюто естетическа завършеност. Освен това, изображенията са вторият елемент, на който читателят обръща внимание след заглавието, а в някои случаи и първият.

Основен текст

Основният текст, състоящ се от блокове (въпрос – отговор) дава на аудиторията представа за хода на разговора.

Най-голям брой редакции като част от редактирането на цялото интервю, се падат на основния текст. В този случай от изходния материал трябва да се избере значимата информация. Ако на някои въпроси няма ясен отговор или като цяло не се отнасят към основната тема на разговор – те трябва да се премахнат от крайното, готово интервю. Отговорите на въпросите не трябва да са твърде обемни − в повечето случаи са достатъчни 3-5 изречения.

Webavtor
Когато хобито се превърне в любимата работа.