Какво е копирайтинг?

Доста често можете да чуете как хората определят копирайтинга като „просто копиране на текст от различни източници“ или дори „плагиатство“. За тази дума има толкова много стереотипи (често, за съжаление, грешни), че да ги развенчаем няма да е лесно, но в тази статия ще се опитаме да го направим.

Най-популярните стереотипи за копирайтинга

Стереотип №1

Копирайтинг − това е копиране на текст от различни източници и съединяването на тези „парчета текст“ в едно цяло. Това е най-често срещаният стереотип, появил се в резултат на първата асоциация, която възниква у човек, когато чуе думата „копие“ (copy). Всъщност, копирайтинг (англ. copy – ръкопис, текст на реклама; writing −писане) − това е творческа дейност, която включва писане на уникални рекламни и презентационни текстове.

Целта на копирайтинга − създаване на такива текстове, които рекламират продукта, стоката (услугата, лицето, фирмата), разкриват всички техни най-добри качества, стимулирайки потенциалните клиенти да закупят продукта или да се свържат с компанията, човека, за да се възползват от техните услуги. С други думи – копирайтинг е създаване на продаващи текстове.

Стереотип №2

Копирайтингът нарушава авторските права, той е плагиатство. В действителност, както вече бе споменато по-горе, той включва писане на уникални рекламни и презентационни текстове. Така че ключовата дума в това изречение е именно „уникални“. Професионален копирайтинг − създаване на оригинални текстове, статии, пълни с интересна, желана, полезна и нова за читателя информация.

Стереотип №3

Копирайтинг и копирайт – това е едно и също нещо. Не, това е поредният стереотип. Копирайт (англ. copyright − авторско право) − това е международен знак за защита на авторските права, форма на защита на интелектуалната собственост или по-простичко − знак ©. Както виждате, думите „копирайтинг“ и „копирайт“(copyright) нямат нищо общо.

Стереотип №4

Копирайтингът касае само интернет и SEO (оптимизация за търсещи машини − комплекс от мерки, насочени към популяризиране на сайта). Това не е така. Copywriting (копирайтинг) включва създаване и на рекламни и презентационни текстове не само за интернет, но и за всякакъв друг вид медии (печатни издания, телевизия, радио). SEO-копирайтинг е само един от подвидовете копирайтинг като цяло.

Стереотип №5

Копирайтинг и пренаписване са синоними. И тук не! Ако копирайтингът включва писане на уникални текстове, то пренаписването (рерайтинг) е пренаписването на текст, което включва в себе си промяна на формата на изложение при съхраняване на първоначалния смисъл. Ако трябва да се изразим по-простичко – рерайтинг е пренаписване на текста с други думи при запазване на темата и идеите.

Стереотип №6

Копирайтинг е създаване на всякакви текстове, писане на материали на всяка тема по поръчка. Пореден мит. Целта на текст, създаден от копирайтър – да ангажира потенциалния клиент, купувач и да го подтикне към действие, за да направи поръчка, да купи даден продукт, да се обади на фирмата, да се възползват от услугата и т.н. Да напишат интересен текст могат, макар и не всички, но много хора, но да напише продаващ текст – далеч не всеки умее и е по-сложно. В това се състои целият смисъл на копирайтинга.

Стереотип №7

Копирайтингът е явление на ХХІ век. Вероятно ще се изненадате, но това понятие съществува вече много десетилетия. За един от пионерите на копирайтинга се смята John Caples (1900-1990). Книгата му „Изпробвани рекламни методи“ (Tested advertising methods), която и до ден днешен се счита за една от най-добрите за копирайтинг, за първи път излиза в САЩ през 1932 г. и все още се преиздава.

Надяваме се, че успяхме да развенчаем най-разпространените стереотипи по отношение на копирайтинга и сега разбирате, че това е истинско изкуство за създаване на уникални и продаващи текстове 🙂 А да поръчате качествени текстове можете като ни пишете чрез формата по-долу.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

Webavtor
Когато хобито се превърне в любимата работа.