Какво е цялостно популяризиране на сайт – 9 етапа

Има няколко различни интерпретации на понятието комплексно придвижване, класиране и популяризиране на сайтове.

Едни го разбират като набор от методи за популяризиране на сайта ви в различни търсачки, други го обясняват като класиране на сайта по голям брой заявки от семантичното ядро, трети пък предполагат използването на различни видове интернет реклама, четвърти включват тук работата по оптимизацията и контекстната реклама. Всички тези начини по своему са правилни, но трябва да се конкретизират. Или – цялостното класиране, придвижване на сайтовете е нещо повече от прост набор от способи за популяризиране и реклама на сайта ви в различни търсачки. Под пълно придвижване се разбират рекламни, маркетингови и технически дейности над ресурса.

Основните етапи на комплексно придвижване на сайта

Ще се опитаме да разчетем формулата:

Цялостно популяризиране на сайтове = Реклама на сайта + Маркетинг + работа над уебсайт + SEO

  • Проучване на продуктите/услугите и организация

Грамотният специалист трябва да осъзнава, че той рекламира не сайта, а продуктите и услугите, представени в сайта и предлагани от компанията. Затова за професионално изготвена кампания по придвижване и реклама на сайта в интернет от първостепенна важност е внимателно да се проучи услугата, която предоставя клиента.

Специалистът по оптимизация на уебсайта и онлайн маркетинг трябва да е наясно с предлаганите стоки и услуги, да знае ценовия диапазон на продуктите, отстъпки, начини за доставка, обхват на дейностите, конкурентни предимства на стоките и услугите на фирмата, както и портрет на целевата аудитория. Имайки цялата тази полезна информация в своя арсенал, специалистът по комплексно интернет присъствие може да формира индивидуална оферта за клиента и използването ѝ в продаващите текстове в сайта, както и в контекстната реклама.

  • Проучване на търсенето на продуктите/услугите

Анализ на търсенето чрез изучаване на статистиката за заявките в търсачките. Въз основа на извършената работа се съставя семантично ядро, в което са отразени всички запитвания, заявки за търсене, свързани с бизнеса на клиента и водещи на сайта точно целеви посетители за закупуване на стока или поръчка на услуга. Изборът на думи за класирането и рекламата в интернет на сайта са основен момент, защото трябва да се подберат такива ключови фрази, които ще доведат в сайта качествена аудитория, при която конверсията, т.е. процента на превръщане на посетителите на сайта в клиенти, ще бъде по-висока.

Например, фирма, занимаваща се с абонаментно обслужване на компютри, иска да си поръча придвижване и реклама на сайта по думата „компютри“. За тази ключова дума се конкурират интернет-магазини, ценови каталози, портали и класирането по нея ще бъде значително по-скъпо и трудно, отколкото по думи като „компютърна поддръжка“, „бърза компютърна помощ“.

  • Анализ на сайта като бизнес инструмент

Комерсиалният (търговски) ресурс в интернет трябва да бъде ефективен бизнес инструмент, а не е просто визитна картичка. Той трябва да бъде максимално удобен, интуитивен, привлекателен и да насърчава към извършване на активни действия от посетителя – независимо дали е разговор, оформяне на поръчка за закупуване на стока или регистрация на сайта. На този етап комплексна SEO и анализ по следните параметри просто е необходим: ползваемост (или удобство при ползване), дизайн, навигация, цени, както и наличието на необходима информация. Специалистите по цялостно интернет присъствие – маркетинг, оптимизация и реклама на сайтовете проучват ресурса по всички тези елементи и съставят писмени препоръки за подобряване на сайта.

  • Разработване на стратегия по придвижване и реклама на сайта в интернет

В пълният комплекс от методи се включва и разработването на стратегия за придвижване и реклама на сайт с отчитане на всичките му особености, тематика, нивото на конкуренцията, избраните ключови думи и желанията на клиента.

  • Изпълнение на комплекс от дейности по класиране на сайтовете

След разработването на стратегия се извършва вече целия комплекс за популяризиране в търсачките: анализ на конкуренцията, разпределение на съвпадението на ключовите думи по страниците на сайта, вътрешна оптимизация на страниците, увеличаване на авторитета (доверието към сайта) чрез външни линкове, регистрация на сайта в базите на каталози и публикуване на тематични статии на други ресурси.

  • SEO – копирайтинг

SEO – копирайтингът е един от най-важните инструменти за цялостна оптимизация и популяризиране на сайтовете. Без написването на уникални продаващи текстове, оптимизирани по ключови думи по отношение на всички изисквания на търсачките, не може да се гарантира успешно популяризиране на интернет ресурса.

Професионален копирайтър от екипа на WebАвтор ще напише за Вас уникално, информативно, с оптималното количество ключови думи съдържание за Вашия сайт. Потърсете ни за оферта сега. Очакваме Ви!

  • Контекстна реклама

Като ефективен подкрепящ инструмент на кампанията за популяризиране на сайта може да се използва контекстната реклама. На този етап специалисти по интернет маркетинг прогнозират бюджетите за контекстна реклама в Google Adwords, планират, организират, контролират контекстната рекламна кампания на клиента, непрекъснато подобряват нейната ефективност и регулярно предоставят отчети.

  • Редовен мониторинг и отчетност

Постоянен контрол над всички важни параметри по проекта: позиции в търсачките, авторитет на сайта, посещаемост, брой позвънявания, регистрации, коментари или други активни действия на сайта, увеличаване на продажбите на клиента. На базата на отчетите се дават препоръки за по-нататъшно популяризиране на сайта от гледна точка на разширяване на списъка на заявките при търсене в търсачките, подобряване на удобството на сайта, увеличаване и подобряване на съдържанието, използването на други видове интернет реклама и т.н.

  • Организиране на връзката „рекламодател – специалист по реклама“

И накрая, един от най-важните етапи е изграждане на обратна връзка между експертите по оптимизация, популяризирането на уебсайта и клиентът на това придвижване. Дори, ако сайтът се нарежда на челни позиции в serp по високочестотни заявки, продажбите могат да бъдат далече от идеалните по много причини. Затова изключително необходима е организацията по обратна връзка с клиента, който трябва да предоставя отчети за продажби от сайта, за да са ясни причините за неуспешните поръчки, а също така да се изберат канали с най-голяма конверсия.

И така, в широкия смисъл – комплексна оптимизация и популяризиране на сайтовете е не само добри позиции в интернет, а също е насочена към увеличаване на печалбите на компанията и постоянно старание за подобряване на ефекта от класирането, популяризирането. Това е преди всичко добър маркетингов ход, чиито последствия са изчислени с няколко стъпки напред и винаги са положителни.

Webavtor
Когато хобито се превърне в любимата работа.