Какво включва процеса на създаване на съдържание, статия?

Написване на дори малка статия включва сериозна работа от копирайтъра. От получаване на поръчката до излизане на качествени статии във виртуалното пространство се преминава през някои важни етапи.

1) Събиране на информация, анализ на заданието.

На този етап авторът (копирайтърът) внимателно проучва темата и нишата на бизнеса, обработва получената информация. Анализира статистиката, отчитайки регионалните особености на бизнеса на клиента. Избира най-важните ключови теми за статии.

2) Анализ на целевата аудитория.

Всеки текст се пише за читателя. Анализ на целевата аудитория за написването е необходим, за да проработи съдържанието „в десетката“. На този етап се изучават особеностите на начина на живот, изказ, професионалната терминология, сфера на интереси и всичко, което е необходимо, за да е текстът разбираем, полезен и да развие у целевата аудитория необходимостта от притежаване продавания продукт (получаване на предлаганите услуги).

3) Създаване на план на текста.

Въз основа на събраните материали се разработва план за бъдещата статия. Това е основата, ключова функция върху която се структурира текста – създаване на основите му и включване в съдържанието цялата необходима информация.

4) Създаване на чернова.

На този етап се пише чернова на текста, лаконично се описват ключовите моменти.

5) Създаване на заглавия и подзаглавия.

Въпреки, че темата на статията е определена при получаване на поръчката, „работещите“ заглавия се създават в края на неговото написване. Въз основа на получения текст, формулираните в текста идеи, анализиране нуждите на целевата група и сканирайки отново особеностите на сферата на бизнеса.

6) Редактиране, коректура.

Това е последната фаза, в която копирайтърът „шлифова“ статията до огледален блясък. Статията трябва да бъде грамотна, уникална, достъпна и работеща. Точно тогава тя ще стане оръдие за класиране на сайта в търсачките и за повишаване на неговите конверсии.

Вие сте създали ваш бизнес – ние ще му създадем работещ инструмент, който да помогне да привлечете желаните клиенти!

Нуждаете се от качествено съдържание за сайта си? Ние ще Ви помогнем! WebАвтор създава уникално съдържание, което работи в правилната за Вашия бизнес посока!

Професионален подход към писането на текстове, внимателно проучване на работната област на клиента и особеностите на целевата аудитория ни позволяват да създадем текстове, които ангажират потребителя и работят за Вашия бизнес.

СВЪРЖИ СЕ С НАС

Webavtor
Когато хобито се превърне в любимата работа.