Копирайтинг и SEO копирайтинг – каква е разликата

Копирайтинг – история и съвременност

Понятието „копирайтинг“ включва писане на текстове с различна тематика, сред които са, например, рекламни, презентационни текстове, съдържание за сайт, статии за блог и други. От своя страна, се счита, че терминът се появява още през XV-ти век и е свързан с появата на рекламните листовки и брошури, които са се разпространявали на пазара. Съвсем нов етап в развитието става появата на списания през XVІІІ-ти век, благодарение на които рекламните текстове са станали по-привлекателни.

Освен това, стилът на подобна реклама е съчетавал в себе си ярка илюстрация, кратък текст, характеризиращ стоката, и слоган.

С появата на телевизията и на интернет, се появяват нови разновидности на копирайтинг – текстове за реклама. Както и PR-копирайтинг и SEO-копирайтинг.

Основни понятия в копирайтинга

  • Копирайтинг – това е дейност, свързана с писането на текстове с различна тематика при използване на различни източници.
  • SEO-копирайтинг – сравнително съвременно направление в копирайтинга, насочено към създаване на текстове, използвани за оптимизация на сайтовете. Подобни текстове включват използването на определен брой ключови думи, освен това от съществено значение е тяхната плътност.

Копирайтинг и SEO-копирайтинг – основно предназначение

Въпреки факта, че тези понятия имат много прилики, все пак те преследват различни една от друга цели. Така, както общият копирайтинг има за цел да предаде на читателя определена информация, да предизвика интерес и т.н., то от своя страна SEO-копирайтинга предполага придвижване на позицията на сайта в търсачките, оптимизация на уеб ресурса. Въпреки това, основната задача на копирайтинга е да се привлече вниманието на читателя към определен медиен, информационен ресурс.

Научете колко струва SEO-копирайтинг за Вашия сайт!

Пиши ни

Заслужава да се отбележи, че въз основа на целите на копирайтинга и опита на много специалисти в тази област, е създадена формулата за успех на текста. Най-ранната формула (AIDA) е предложена от Елмър Левис (американски рекламист) през 1896 г. и включва четири стъпки: внимание, интерес, желание, действие. Левис смятал, че качественият текст трябва:

Копирайтинг и SEO копирайтинг – каква е разликата

  • на първо място да привлечете вниманието на читателя;
  • да го заинтригува;
  • да предизвика желание нещо да направи, например, да закупи стока;
  • и да последва непосредствено действие.

Независимо от това, че подобен алгоритъм е разработен преди повече от 100 години, той все още остава в сила, актуален е и за съвременния рекламен бизнес.

Webavtor
Когато хобито се превърне в любимата работа.