Как да пишете добре – класическо ръководство за създаване на нехудожествени текстове в 4 части. Част IV. Отношение

Част IV. Отношението

Звукът на вашия глас

Не се опитвайте да се адаптирате към стила на изданието или жанра нон фикшън. Пишете за всичко, но със своя стил. Читателят трябва да различава работата ви от стотици други, да разпознава звука на вашия глас.

Избягвайте небрежност, снизхождение и баналности. Някои автори успяват да общуват с читателя като с близък приятел. Но при неумелия автор това се получава небрежно, вулгарно и дори оскърбително, с щампи и евтин жаргон.

Използвайте своя добър вкус и не се страхувайте да подражавате на други писатели – с течение на времето от това ще се роди ваш уникален стил.

Удоволствие, страх и увереност

Писателството е самотно занимание. За да не проникнат монотонността и рутината в текста, статията, пишете с удоволствие. Статията попива това чувство и ще се предаде на читателите.

Читателят трябва да чувства, че на писателя му е добре, дори ако му е лошо. Научете се да се изключвате от проблемите си и да се отдавате напълно на писането.

Много автори (копирайтъри) изпитват страх от празния лист хартия. За да го преодолеете, трябва просто да започнете да пишете. За преодоляване на страха от поетите задължения, от провал ще помогнат интереса към темата и точност на изложението.

„Тиранията“ на крайния продукт

Някои писатели, още незапочнали да пишат, вече виждат своята статия отпечатана. Това пречи да избирате комфортни стил, форма и тон.

Не се опитвайте да угодите на някого, не мислете за хонорара предварително, не се стремете към „финалния кадър“, оставяйки след себе си един объркан, небрежен текст. Статията или книгата, написани добре, непременно ще се купят.

Писателските решения

Създавайки статия или книга, авторът взема редица решения. Решенията биват по-големи – в какъв жанр, стил, лице и време да се пише. И малки – коя дума или израз, фигура на речта да използва в дадено изречение.

Малко умеят да съставят красиви и мелодични фрази, трябва да се научите правилно да ги свързвате. Последователността от фрази трябва да бъде логична, за да нараства напрежението от историята и да води читателя от абзац към абзац. Всяка следваща стъпка трябва да изглежда неизбежна.

Как се пише семейна история

Създавайки книга за семейството, вие пишете не само за себе си, но и за вашите роднини. Ако сте решили да увековечите историята на семейството, пишете истината, не се страхувайте да не засегнете сестра си или братовчеда. Запазете добрия вкус, чувството за мярка и не хвърляйте върху читатели и роднини купчина мръсно бельо.

Ако историята на семейството е твърде обширна, ограничете се до един клон на рода, а другият оставете за следващата книга. И съвсем не е задължително да „наблъскате“ в повествованието многочислените си братовчеди и братовчедки. Бъдете доволни и от малкото, използвайте в книгата си само най-ярките моменти от семейната история.

Не планирайте фундаментална епопея. Просто запишете своите спомени, а след това ги свържете в едно цяло.

Пишете колкото се може по-добре

Един писател трябва да умее да забавлява. Статии, които забавляват, се запомнят от читателя, и следващия път той ще търси точно вашата статия.

Деветдесет процента от вашата победа е в умението да боравите с думите. Добра опора ще станат природният талант, вкус, чувство за ритъм и думи. Но най-главното – чувството за съперничество. Ако искате да станете истински писател на нон фикшън, пишете по-добре от всички и защитавайте своя труд от некомпетентни редактори.

По книгата на William Zinsser „On Writing Well“

Webavtor
Когато хобито се превърне в любимата работа.