На какво да се обърне специално внимание при попълване на целевата – лендинг страница (Landing Page) с текстове

Заглавие Ясно съобщава на потребителя, че той е дошъл на правилното място, информира за основната полза от сътрудничеството, откроява се на фона на конкуренцият...

4 тайни на продаващите заглавия

Вероятно много пъти сте чели за значението на писането на подходящи заглавия за съдържанието в сайтовете. Около 80% от посетителите четат единствено заглавието ...